• i3h.cn/9 ↓上善尚易↓欢迎关注
 • #二维码.cn立刻有#二维码.cn/i3h.cn/9
 • 二维码.cn/i3h.cn/9↑i.i3h.cn/9
 • 二维→ErWei.com.cn/i3h.cn/9
 • 问题反馈: 3hhh.cn/9: i3h.cn/9
  tea2015-08-08 16:05
  paps.cn/九章
  持而盈之,不如其已﹔
  揣而锐之,不可长保。
  金玉满堂,莫之能守﹔
  富贵而骄,自遗其咎。
  功遂身退,天之道也。


  谢谢您将问题反馈给我们!


  您可以也通过以下方式访问本页:
  网址: http://3hhh.cn/9

  or 扫一扫.cn

   二维码.cn  扫一次 :http://syci.cn/9  就  三强韩魏赵;九章勾股弦
  现代 华罗庚
  三强韩魏赵
  九章勾股弦
  一九五三年,钱三强率科学考察团出访,团员有华罗庚、张钰哲、赵九章、贝时璋、吕淑湘等人。
  途中闲暇无事,少不得谈今论古。
  这时华罗庚即景生情,得出上联一则:三强韩魏赵。求对下联。
  三强说的是战国时期韩、魏、赵三个强国,却又隐喻代表团团长钱三强的名字,这就不仅要解决数字联中难对的困难,而且要在下联中嵌入一位科学家的名字。
  因此,华老上联一出,诸人大费踌躇。
  隔了一阵,只见华罗庚不慌不忙地吟出了下联:九章勾股弦。
  九章是我国古代著名的数学著作,这本书首次记载了我国数学家所发现的勾股定理。
  同时,九章又是大气物理学家赵九章的名字。
  对得如此之妙,使满座为之倾倒!

  赵九章(1907.10.15-1968.10.26),
  浙江湖州市吴兴区人,中国著名大气科学家,地球物理学家和空间物理学家,中国动力气象学的创始人,东方红1号卫星总设计师,两弹一星功勋奖章获得者。

  1933年毕业于清华大学物理系,1938年10月获德国柏林大学博士学位,1955年被选聘为中国科学院院士。

  赵九章对大气科学、地球物理学和空间科学的发展作出了重要贡献,是倡导和开拓我国地球科学数学物理化和新技术化的先驱。在气团分析、信风带热力学、大气长波斜压不稳定、大气准定常活动中心、有关带电粒子和外层空间磁场的物理机制等方面的研究成果是奠基性的。先后创立了不少地球科学研究机构,并开辟了许多新研究领域,如气球探空、臭氧观测、海浪观测、云雾物理观测、探空火箭和人造地球卫星等,并培养了一大批优秀的科学家,对中国地球科学的发展产生了深远的影响。
  0个回复, 0个喜欢
 • tea ↓ 问题反馈: 3hhh.cn/9
 • i3h.cn/9爱3好谢谢分享
 • 二维码.cn:↑i.i3h.cn/9
 • 葩葩搜:paps.cn/9需登录3hhh.cn
 • 搜一搜.cn/检索词/'手机号'/样式新帖
 • Soys.cn/9/15359936221/祝福语
 • tea · Uid:1↑搜一搜·Tid:Soys.cn/9

 • 联系.cn·OQRC.com/ii地址·iidz.cn/15359936221

  内容正在加载中,请稍候……

 • 楼主:tea的地址↓E空间网: →ekjw.com/u1 ↓
 • 扫一扫.cn→:私信 u1←二维码.cn
 • 二维码.cn↓E科教网↓ ekjw.com/u1
 • 二维码.cn↑名片 w.ekjw.com/u1 ←微看见友
 • 二维码.cn楼帖: 问题反馈: 3hhh.cn/9
 • 链接.cn原pc版→qrmi.cn/9
 • 扫一扫.cn名本·3会会会→3hhh.cn/9
 • 偶集到记事易及微博等
 • ·2wm.com.cn ·#二维码.cn立刻有#
 • ·iidz.cn/zp·照片
 • 搜一搜.cn:Soys.cn·易项目网:Exmw.cn
 • Bsss.cn·必上搜索·鸣谢.cn:httt.cn/鸣谢
 • 微网话题王·wwHTw.cn/名单·印发·介绍
 • 国搜·推介.cn:i3h.cn/5667
 • httt.cn/检索·搜一搜.cn·soys.cn·建站易:jz1.com
 • ·微博客户端@第一建站网·#MADV全景#
 • 三好会会→ 下载app